Úvod Audioknihy Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti

Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti

Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti

Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti

Autor:
Čte:
Audiokniha 69 Kč
MP3 (01:47:49 hod.)

Z bohatého komentáře k původnímu LP albu DV 15238 vydanému Supraphonem v roce 1965, které nyní vychází poprvé digitálně: ...Na gramofonové desce začínáme první třetinu zvukového záznamu ukázkou práce s nejmladšími dětmi....  Více

Audiokniha (MP3)

69 Kč /  111 
Cena vč. DPH

Koupit

Ihned ke stažení

Jak na Audioknihu?

Popis

Z bohatého komentáře k původnímu LP albu DV 15238 vydanému Supraphonem v roce 1965, které nyní vychází poprvé digitálně: ...Na gramofonové desce začínáme první třetinu zvukového záznamu ukázkou práce s nejmladšími dětmi. Ze záznamu volného rozhovoru dětí i z jejich spontánní hry se přesvědčujeme, jak přirozeně děti intonují, jak si hrají s rytmem říkanky. Mimovolným nenápadným nasloucháním dětskému hovoru a hlavně ve hře s dětmi, dovedeme-li si s nimi bez mentorování opravdu hrát, poznáme jak přebohatou škálu dětských intonací, podnícených zájmem a prožitkem dítěte, tak okruh dětských zájmů, přiměřených věkovému stupni. Povšimněte si, že oba vedoucí "nepřednášejí" veršíky, které dětem předříkávají (u nejmenších zatím pracujeme bez textu) - je to záměrné: nechceme ovlivňovat dětskou intonaci. Totéž při rytmizování říkadla - vzniká a ustaluje se z dětských pokusů... ...Celá deska je pouze náznakem, ne vzorem ani návodem, ale jen podnětem k soustavnému promýšlení a zkoušení metod a postupů dechové, hlasové, artikulační, rytmické i dynamické a vůbec komplexní výchovy a péče o kulturu mluveného slova a vztahu k poezii i rozvíjení dětského přednesu a dramatického projevu.... Miloslav Disman Obsah: I. Ukázka přípravy přednesu pro děti nižšího stupně školního věku (7-9let),...ukázka nápravného cvičení vadné výslovnosti, rozhovor dětí s básníkem Františkem Hrubínem... II. Ukázka přípravy výrazného přednesu pro děti středního věkového stupně (10-12let)... III. Ukázka přípravy výrazného sólového přednesu i kolektivního přednesu pro dospívající mládež (13-15let),...ukázka cvičení výslovnosti..

Zobrazit více

Přehled kapitol

1 Ukázka přípravy přednesu pro děti nižšího stupně školního věku (7-9 let)
2 Rozhovor s ved. nejmenších Helenou Novozámskou
3 Ukázka nápravného cvičení vadné výslovnosti (Miloš Malý)
4 Rozhovor dětí s básníkem Františkem Hrubýnem
5 F. Hrubín: Kolik je sluníček? Báseň (rec. člen DRDS)
6 Ukázka přípravy výrazného přednesu pro děti středního věkového stupně (10-12 let)
7 Rozhovor s ved. dětí Danou Dědkovou
8 Okénko do schůzky s dětmi. Nácvik
9 Vzpomínka Dalibora Chalupy, osobního přítele Jiřího Wolkera
10 J. Wolker: Věci. Báseň (recituje a s dětmi hovoří Viola Zinková)
11 Ukázka přípravy výrazného sólového i kolektivního přednesu pro dospívající mládež (13-15 let)
12 Rozhovor s vedoucím mládeže Vratislavem Kubálkem
13 Okénko do schůzky s mládeží. Nácvik
14 Ukázka cvičení výslovnosti (prof. Bohuslav Hála)
15 Vzpomínka pplk. Vladimíra Týrka, účastníka bojů o Duklu
16 Oldřich Mikulášek: Veliký chór. Báseň (sborová recitace členů DRDS)

Zobrazit více